Galvano - Maatschappelijk verantwoord ondernemen - thuis in badkamers
 

Nieuwe website nu online!
Inloggen
:
:
Inlogcode aanvragen >>
Wachtwoord vergeten >>

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Galvano heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Niet alleen omdat het van ons verwacht wordt als leverancier en werkgever, maar vooral omdat MVO een continu verbeterproces is waarmee we komen tot een productievere bedrijfsvoering waarbij op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met mens, milieu en maatschappij. Dit betekent dat Galvano bij elke beslissing of activiteit rekening houdt met de impact ervan op drie pijlers: people, planet en profit. Nu en in de toekomst.

Galvano, onderdeel van de Franse multinational Saint-Gobain, heeft MVO net als haar moeder geïntegreerd in haar strategie. Uitgangspunt vormt de ‘Sustainable Habitat’ missie, waarin de ambitie wordt uitgesproken om dé referentie te worden op het gebied van duurzame ontwikkeling in de bouwindustrie. De door Saint-Gobain geformuleerde basisprincipes voor gedrag en handelen zijn daarbij fundamenteel. Alleen op deze manier kan MVO echt verankerd zijn in het dagelijks ondernemen.

Om MVO te integreren binnen Galvano is een MVO beleid opgesteld. Daarbij spreken we de ambities uit om de meest toonaangevende badkamerleverancier te worden op het gebied van duurzaamheid, MVO structureel te verankeren in het doen en denken binnen Galvano, een duurzame interne bedrijfsvoering te realiseren en het imago van Galvano versterken door communicatie over het MVO beleid.

Om deze ambities te realiseren heeft Galvano acht MVO-waarden benoemd:
1. We voldoen aan externe en interne regelgeving.
2. We ontwikkelen en implementeren een duurzaam inkoopbeleid van producten en diensten.
3. We voeren een verantwoord duurzaam verkoopbeleid.
4. We dragen zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving.
5. We verbeteren continu de milieuresultaten.
6. We investeren in onze medewerkers middels training en ontwikkeling.
7. We vergroten de positieve impact van Galvano op de gemeenschap.
8. We communiceren en inspireren over MVO initiatieven en resultaten.

Deze MVO-waarden zijn van groot belang voor Galvano en vormen het uitgangspunt voor het formuleren van doelstellingen en concrete actiepunten.

Galvano presenteert haar activiteiten en resultaten op het gebied van MVO corresponderend met de drie rollen die zij vervult: een leverancier van oplossingen, een verantwoorde onderneming en een sociaal-economisch belanghebbende. Elke rol bevat de dimensies van maatschappelijk verantwoord ondernemen: economische groei, ecologische uitdagingen en maatschappelijke betrokkenheid. Lees alles over de activiteiten op het gebied van MVO in 2017 in het MVO-jaarverslag.

Hebt u vragen over het MVO beleid van Galvano? Neem dan contact op met onze duurzaamheidcoördinator via duurzaam@galvano.nl.