Galvano - Verantwoorde onderneming - thuis in badkamers
 
Inloggen
:
:
Inlogcode aanvragen >>
Wachtwoord vergeten >>

Verantwoorde onderneming

Galvano draagt als verantwoorde onderneming zorg voor het verminderen van milieueffecten die voortkomen uit haar bedrijfsactiviteiten. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar het verlagen van CO2-uitstoot, het verminderen van afval en het omlaag brengen van energieverbruik. Daarnaast biedt Galvano haar personeel een gezonde en veilige werkomgeving. In het personeelsbeleid zijn professionele groei, welzijn en veiligheid belangrijke thema’s.

Dual Fuel
Met dagelijks 17 vrachtwagens op de weg valt er veel te winnen op het gebied van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Daarom is Galvano in 2011 samen met Van den Heuvel Logistiek een proef gestart met de inzet van een Dual Fuel vrachtwagen. Dankzij de nieuwe Dual Fuel techniek wordt het brandstof verbruik en de CO2-uitstoot verlaagd. Door in de motor 25-30% aardgas bij de diesel te mengen kan er tot 20% op brandstof en tot 40% op CO2-uitstoot worden bespaard. Bijkomend voordeel is dat aardgas goedkoper is dan diesel. Dual Fuel is dus niet alleen een duurzame oplossing, maar ook vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk.

Fietskoerier
Galvano beperkt haar effecten op het milieu verder door gebruik te maken van fietskoeriers voor de dagelijkse postbusservice. Vanaf eind 2011 verzorgen de fietskoeriers van Tour de Ville de dagelijkse post. In de ochtend wordt de inkomende postbus-post bezorgd en aan het einde van de dag wordt de uitgaande post opgehaald en afgeleverd bij het postkantoor. Tour de Ville biedt daarmee een milieuvriendelijk alternatief op de gemotoriseerde diensten.

ISO 14001
Het milieumanagementsysteem van Galvano is in het najaar van 2012 beloond met het ISO 14001 certificaat. Het onafhankelijke kwaliteitszorg-bedrijf SGS heeft dit certificaat toegekend voor de duur van drie jaar. Daarmee voldoet Galvano aan de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem die is opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO).

Met het behalen van het ISO 14001 certificaat kunnen relaties er op vertrouwen dat Galvano voldoet aan milieuwet- en regelgeving en dat de permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie structureel in de bedrijfsvoering is verankerd. Om er voor te zorgen dat ook de komende jaren de milieuprestaties van Galvano blijven verbeteren, worden diverse registraties bijgehouden en vinden er regelmatig interne audits plaats. Op deze manier is de continue verbetering van milieuprestaties gewaarborgd.

Inkoopbeleid
Galvano verlangt van haar leveranciers dat zij voldoen aan alle (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, veiligheid en milieuwetgeving. Dit is een voorwaarde om zaken te doen met Galvano. Daarnaast wil Galvano haar inkoopinvloed aanwenden om leveranciers te stimuleren tot een duurzame(re) bedrijfsvoering.

Personeelsbeleid
Galvano hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar medewerkers. Daarom voeren we tweejaarlijks een medewerker tevredenheidonderzoek uit. De daaruit voortkomende resultaten en het feit dat het gemiddelde dienstverband van onze medewerkers lang is duidt erop dat onze inspanningen op dat personeelsgebied worden gewaardeerd.