Galvano - Disclaimer - thuis in badkamers
 

Nieuwe website nu online!
Inloggen
:
:
Inlogcode aanvragen >>
Wachtwoord vergeten >>

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website en/of software applicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die is/wordt besteed aan de website en/of software applicatie, kan Galvano Groothandel B.V. niet garanderen dat deze informatie te allen tijde volledig en/of juist zal zijn. Galvano Groothandel B.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of onjuistheden in vermelde prijzen, levertijden, de voorraadstatus en overige artikelinformatie.

Galvano Groothandel B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van) de website en/of software applicatie en is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan ons ter beschikking is gesteld voor vermelding op/in deze website en/of software applicatie. Galvano Groothandel B.V. is tevens niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onbeschikbaarheid en/of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website en/of software applicatie waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

De website en/of software applicatie van Galvano Groothandel B.V. bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein en de verantwoordelijkheid van Galvano Groothandel B.V. Laatstgenoemde is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden en/of onregelmatigheden die zich bevinden op deze externe websites.

Galvano Groothandel B.V. biedt alle informatie, producten en diensten aan in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins.

Copyright
Alle (gebruiks- en auteurs)rechten op de inhoud van deze website en/of software applicatie, zoals teksten, afbeeldingen en software komen toe aan Galvano Groothandel B.V. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de website of gedeelte daarvan openbaar te maken te kopiëren of op te slaan.

Privacyverklaring
Galvano Groothandel B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website en/of software applicatie en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Galvano Groothandel B.V. en de betrokkene. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

Voorbeeld
Galvano.nl gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens om klanten de volgende diensten te leveren:

  • Indien u een bestelling plaats, zal Galvano Groothandel B.V. uw persoonlijke gegevens (naam, afleveradres en betaalgegevens), gebruiken om de bestelling uit te voeren.

Verzonden e-mails
Informatie die door Galvano Groothandel B.V. via elektronische weg (e-mails) wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is verboden om deze informatie te gebruiken als u niet onder de geadresseerden valt. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Galvano Groothandel B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van de verzonden e-mails. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die via de elektronische weg bij u terecht komt.